Dionysii Halicarnasei Originvm sive antiqvitatvm Romanorvm liber

Naslovnica
per Bernardinvm Celerivm de Lvere, 1480 - Broj stranica: 598
 

Uobičajeni izrazi i fraze

Bibliografski podaci