Baze podataka: Konceptualno, logičko i fizičko modeliranje podataka

Naslovnica
Mladen Varga, 22. svi 2020.
0 Recenzije
Recenzije se ne potvrđuju, ali Google provjerava ima li lažnog sadržaja i uklanja ga kad ga otkrije

Baza podataka je organizirana kolekcija podataka u kojoj je podatke jednostavno pronalaziti, čitati i mijenjati odnosno kojima je jednostavno upravljati. U knjizi se razmatraju strukturirani podaci koje je prikladno pohranjivati u relacijskim bazama podataka.

Organiziranje relacijske baze podataka obavlja se kroz tri koraka: (1) konceptualnim modeliranjem podataka pronalaze se „stvari“ promatranog problema za koji će se prikupljati podaci, utvrđuju atributi kojima će se „stvari“ opisati i utvrđuje njihova međusobna povezanost, (2) logičkim modeliranjem podataka određuje se „logika“ rasporeda podataka u relacije ili tablice, a (3) fizičkim se modeliranjem podataka određuju fizički raspored podataka na mediju za memoriranje.

U knjizi se, između ostalog, razmatraju model entiteti-veze, model objekata, relacijski model podataka, normalizacija baze podataka, te SQL, standardni jezik za rad s relacijskim bazama podataka. Njihova primjena pokazana je na nizu stvarnih primjera.

Tiskano se izdanje ove knjige koristi već više godina kao udžbenik za relacijske baze podataka. Mrežno izdanje je u odnosu na tiskano izmijenjeno te učinjeno modernijim, jednostavnijim i jasnijim. 

 

Što ljudi govore - Napišite recenziju

Na uobičajenim mjestima nismo pronašli nikakve recenzije.

Uobičajeni izrazi i fraze

O autoru (2020)

Mladen Varga je umirovljeni profesor na Katedri za informatiku Ekonomskog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je predavao niz informatičkih predmeta iz područja upravljanja podacima, modeliranja podataka, baza i skladišta podataka, obrada podataka za poslovno odlučivanje, programskog inženjerstva i izgradnje informacijskih sustava. Kao gostujući profesor predavao je na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu i Ekonomskom fakultetu u Ljubljani.

Bibliografski podaci