Mikroorganizmi: Bakterije, Protisti, Virusi, Clostridium, HIV, H5N1, Mycobacterium, Pseudomonas, Enterobakterije, Aktinobakterije

Naslovnica
General Books LLC, 2011 - Broj stranica: 38
0 Recenzije
Izvor: Wikipedia. Stranice: 37. Poglavlja: Bakterije, Protisti, Virusi, Clostridium, HIV, H5N1, Mycobacterium, Pseudomonas, Enterobakterije, Aktinobakterije, Virus mozaika duhana, Escherichia coli, Bakteriofag, Enterovirusi, Staphylococcus aureus, Adenovirus, Coxiella burnetii, Bordetella pertussis, Campylobacter, Mollicutes, Modrozelene alge, Ebola virus, Streptococcus, Acanthamoeba, Salmonella, Ameba, Gra?a bakterija, Brucella, Papu?ica, Corynebacterium diphtheriae, Herpesviridae, Euglena, MRSA, Yersinia pestis, Firmicutes, Spora, Helicobacter pylori, Acinetobacter, Erysipelothrix rhusiopathiae, Flaviviridae, Moraxella, Bi?, Deinococcus radiodurans, Korjenono ci, Togaviridae, Trichomonas vaginalis, Clostridium perfringens, Pilus, Lactococcus, Kapsula, Parvoviridae, Moraxella catarrhalis, Filoviridae, Trypanosoma brucei, Trypanosoma cruzi, Leuconostocaceae, Lactobacillales, Parvovirus B19, Streptococcaceae, Carnobacteriaceae, Brucella melitensis, Rubella virus, Pseudomonadales, Moraxellaceae, Bacilli, Enterococcaceae, Lactobacillaceae, Aerococcaceae, Virus krpeljnog meningoencefalitisa, Brucellaceae. Izvod: Clostridium su anaerobne, sporogene, gram-pozitivne bakterije, koji su iroko rasprostranjeni u pra ini, tlu, na biljkama i u probavnom traktu ljudi i ivotinja. Iako je otkriveno gotovo 100 vrsta iz roda Clostridium, samo 25 do 30 uobi?ajeno uzrokuju bolest kod ljudi ili ivotinja. Naj?e e manifestacije kolonizacije klostridijima u ljudi su blaga, kratkotrajna trovanja hranom i slu?ajna kontaminacija rane. Te ke bolesti uzrokovane klostridijima, kao to su plinska gangrena (myonecrosis), tetanus i botulizam, relativno su rijetke, no mogu biti smrtonosne. One mogu biti posljedica traume, intravenske narkomanije ili ingestije doma?e konzervirane hrane. Patogene vrste u vegetativnom obliku prozvode razli?ite egzotoksine koji djeluju destruktivno na tkivo ili o te?uju iv?anu funkciju, a biokemijski su i serolo ki definirani. Clostridium sp. nalaze se i u norm...

Što ljudi govore - Napišite recenziju

Na uobičajenim mjestima nismo pronašli nikakve recenzije.

Bibliografski podaci