Muzička enciklopedija, Opseg 2

Naslovnica
Krešimir Kovačević, Ivona Ajanović-Malinar, Koraljka Kos
Jugoslavenski leksikografski zavod, 1974

Što ljudi govore - Napišite recenziju

Na uobičajenim mjestima nismo pronašli nikakve recenzije.

Sadržaj

PRILOZI U BOJI
331
GRČKA MUZIKA Slika na vazi 16 KLAVIKORD Skulptura A van Wesela 328
456
HRVATSKA MUZIKA Zidna slika Vincenta iz Kastva 176 LUTNJA Djevojka s lutnjom
488
INSTRUMENTALNA MUZIKA Koncert u prirodi 216 NJEMAČKA MUZIKA Detalj Isenheimskog oltara
704
HRVATSKA MUZIKA 168169 NIZOZEMSKA MUZIKA 680
720
MAKEDONSKA MUZIKA 512513 OPERA U JUGOSLAVIJI 736737
736
Autorska prava

Bibliografski podaci