Le rime di Francesco Petrarca, Svesci 1-2

Naslovnica
dalla Stamperia e Fonderia Stereotipa di Luigi De-Micheli e Bernardo Bellini, 1824 - Broj stranica: 350

Iz unutrašnjosti knjige

Ostala izdanja - Prikaži sve

Uobičajeni izrazi i fraze

Bibliografski podaci