Srbi protiv Vermahta

Naslovnica
Novi pogledi, 7. pro 2013. - Broj stranica: 203
Knjiga Srbi protiv Vermahta je nastavak i dopuna knjige Borbe četnika protiv Nemaca i ustaša 1941–1945. i to na osnovu dokumenata nemačkih jedinica, nabavljenih u Bundes arhivu. Ta dokumenta do sada nigde nisu objavljena. U njima se iz sata u sat opisuje najveća antiosovinska akcija na Balkanu do dolaska Crvene armije, koju je oktobra 1943. izvela Jugoslovenska vojska (četnici). Samardžić detaljno opisuje još neke manje poznate borbe četnika protiv Osovine, zatim ukratko podseća na one opisane u knjizi Borbe četnika protiv Nemaca i ustaša 1941–1945. da bi se posvetio statistici ukupnog ratnog doprinosa jedinica generala Mihailovića, koji uporedjuje s partizanskim aktivnostima. Iz recenzije mr Dragana Krsmanovića: „... Od ogromnog značaja je i doprinos koji je autor dao rasvetljavanju događaja iz oktobra 1943. godine, kada je krećući se kroz ratne dnevnike nemačkih jedinica pokazao razmah i rezultate borbi jedinica pod Mihailovićevom komandom i kako su one obustavljene usled mučkih napada partizana koji su na taj način, uostalom kao i u proleće 1942. godine, pružili efektivnu pomoć okupatoru. Podjednako važna, a možda i značajnija, jeste činjenica da je svojim odnosom prema dokumentima autor pokazao da je vreme selektivnog korišćenja dokumenata prošlo. Istoričari se moraju suočiti sa zahtevima naučne objektivnosti, ma koliko im to bilo teško.“ (Penz. pukovnik mr Dragan Krsmanović, viši arhivista.)

Što ljudi govore - Napišite recenziju

Na uobičajenim mjestima nismo pronašli nikakve recenzije.

O autoru (2013)

Miloslav Samardžić je rođen 22. novembra 1963. u Aleksandrovacu, gde je završio osnovnu i srednju školu (novinarski smer). Ekonomski fakultet u Kragujevcu završio je 1989, na sektoru marketing. Kao student završio je novinarsku školu „Večernjih novosti“, u zimu 1983/84. godine, i postao jedan od kragujevačkih dopisnika ovog dnevnika. U „Poglede“, tada list studenata Kragujevačkog univerziteta, dolazi 1984. godine. „Novosti“ napušta 1986, zbog neobjavljenih kritičkih tekstova prema tadašnjem režimu. Krajem 1985. u „Pogledima“ postaje urednik rubrike „Univerzitet“, a dužnost glavnog i odgovornog urednika preuzima 1987. godine, na kojoj s manjim prekidima ostaje do prestanka izlaska lista, 2005. godine. U uvodniku iz februarskog broja „Pogleda“ 1988. Samardžić je objavio komenatar o višepartijskom sistemu, što je bio prvi članak u kome se višestranačje kod nas pominje u pozitivnom kontekstu od 1944. godine. U uvodniku majskog broja 1989. objavio je „Predlog za ukidanje zakona o zaštiti imena i lika J. B. Tita“ – prvi predlog te vrste u zemlji. U novembarskom broju 1989. godine objavio je prvi afirmativni članak o đeneralu Draži Mihailoviću, a na naslovnoj strani bila je do tada skrivana nemačka poternica za đeneralom na 100.000 rajhsmaraka u zlatu. Krajem te 1989. godine počinje osnivanje opozicionih stranaka u Srbiji, kojima „Pogledi“ ustupaju prostor i tako postaju prvo opoziciono glasilo. Maja 1990. godine Samardžić objavljuje prvi intervju prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića srpskim novinama. Kao urednik izdavačkog sektora „Pogleda“, objavio je u Srbiji petnaestak znamenitih knjiga srpske četničke emigracije.

Bibliografski podaci