Il giornale dantesco, Svesci 23-24

Naslovnica
conte Giuseppe Lando Passerini, Luigi Pietrobono, Guido Vitaletti
Leo S. Olschki, 1915
 

Ostala izdanja - Prikaži sve

Uobičajeni izrazi i fraze

Bibliografski podaci