Slike stranica
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

[ocr errors]

[ocr errors]

-

v. 55-57, II, 483.

v. 58, XIII, 92.

v. 58-60, II, 310, 383; XIV, 114.

v. 58-63, XVI, 217.

v. 61, IV, 340.

v. 61-63, II, 414, 483.

v. 64-65, XVIII, 180, 205.

v. 64-66, II, 484.

v. 66, VI, 476.

v. 67, II, 71.

v. 67-69, IV, 201.

v. 67-75, III, 292.

v. 69, XVIII, 119.

v. 70, II, 70; V, 338; XI, 172.

v. 70-72, IV, 201.

v. 71, II, 239; VI, 397.

- v. 73-75, IV, 201.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

v. 16, 17, X, 144.

[ocr errors]

v. 16-18, IV, 202; XV, 110.

[ocr errors]

v. 17, II, 125, 229; III, 253; VIII, 25.

-

v. 20, VIII, 424.

v. 22, IV, 202.

V. 22-30, XV, 110.

v. 23, VII, 364.

v. 26-29, A., II, 354 sgg.

- v. 27, V, 559; VIII, 521.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

v. 118, III, 444.

v. 120, II, 217, 352.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Canto IX, II, 410-411; IV, 319, 323, 370; VI, 25; VIII, 214; X, 80, 141; lettura, XI, 31; XV, 107, 121.

v. I, III, 444.

[ocr errors]

v. 70, III, 159.

- v. 70-73, VII, 417.

v. 73, VI. 505.

v. 73-75, VIII, 34.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Canto X, v. 58-59, V, 268.

v. 58-60, III, 159; XII, 167.

v. 58-63, II, 491.

- v. 60, V, 559; VI, 398.

[merged small][ocr errors]

v. 61-63, V, 453; VIII, 474; X, 72; XII, 167. v. 63, A., I, 387; A., II, 102 sgg., 209 sgg., disdegno; A., III, 63, disdegno di Guido, 408; A., IV, 167, 245, disdegno; II, 352, 535; III, 92, 159, 343, 454, 474; V, 464; VII, 187; VIII, 490. v. 64-65, IV, 102, 403.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

[merged small][merged small][ocr errors]

v. 79-80, A., I, 317.

v. 79-81, III, 347; VI, 299; IX, 210.

v. 80, II, 199.

v. 82, II, 104, 160; III; 267, 335; VIII, 219; XI, 46.

v. 83, III, 338.

v. 85-86, XVII, 73.

v. 85-88, XVII, 74.

v. 86, II, 485.

v. 89, III, 479.

v. 93, II, 485.

v. 4, II, 119, 121, 128, 202.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

v. 36, II, 487.

v. 37, A., I, 92; II, 71.

[blocks in formation]

v. 94, I, 449.

v. 95, IX, 129; XV, 166.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

261

[blocks in formation]

v. 25, I, 24, 438.

— v. 25-27, IV, 327.

-

[ocr errors]

v. 26, VII, 572.

v. 36, I, 81; V, 205.

v. 42, II, 295; V, 204.

v. 44, A., IV, 1 sgg.

v. 46-47, A., I, 309 sgg.

V. 51, I, 126.

v. 52, I, 431; II, 551.

v. 55, V, 200.

- V. 55-56, XIII, 317. - v. 58, A., I, 36.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

v. 61, VI, 318.

v. 61-63, XIII, 318.

v. 63, J, 261.

v. 63-64, II, 227.

v. 64, II, 295.

v. 64-66, IX, 221.

v. 70, A., III, 140 sgg.

v. 70-74, I, 364, 417.

v. 70-79, I, 539.

v. 70-90, VII, 299; XIII, 261.

v. 73, XVIII, 118.

v. 79, A., II, 3; X, 107.

v. 79-83, XIII, 260.

v. 79-84, I, 417.

v. 79-90, I, 345.

v. 80, XIII, 295.

[blocks in formation]

Canto XI, v. 134-136, X, 147.

- v. 137-139, II, 310.

v. 140, V, 216.

Canto XII, II, 294; IV, 370; VI, 23, 137; VIII, 241, 472; IX, 106; X, 142, 153; XIII, 110; XVII, 75;

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

e XXIII, XIV, 207.

v. 1-27, IV, 194.

v. 3, III, 70.

v. 4 sgg., A., II, 278.

v. 4-5, II, 367; XIV, 186.

v. 4-6, VIII, 490.

V. 4-9, VIII, 260.

V. 4-10, V, 467.

v. 9, II, 503; VIII, 491; IX, 5.

v. 10, III, 365.

V. 11-30, V, 266.

v. 16, II, 54, 83, 202; V, 222.

v. 17, XVI, 275; XVII, 54.

v. 22, A., III, 15.

V. 22-24, V, 285; VIII, 258.

v. 25-27, VIII, 473.

v. 26, III, 71.

v. 30, II, 229.

v. 31-45, III, 364.

v. 33-39, XVI, 185.

v. 34, XV, 114.

v. 37, II, 197.

v. 37-45, III, 548.

V. 41-44, XV, 110.

v. 44, III, 70.

v. 44-45, II, 237, 422.

v. 45, VIII, 491.

v. 46, VIII, 258.

v. 47 sgg. A., I, 41.

[blocks in formation]
[ocr errors]

v. 83-84, I, 542.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

v. 68, V, 266.

- v. 74-75, V, 254.

v. 77, VII, 474; XIV, 267.

v. 80-81, II, 237.

v. 91, IV, 100.

v. 93, A., IV, 2 sg.

- v. 94, II, 444.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

V. 37-39, II, 498.

V. 40, XI, 148.

v. 40-42, V, 215; VI, 390.

v. 40-45, II, 497; III, 230.

V. 41, III, 161.

V. 42, III, 226.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

V. 106-108, III, 146, 365, 472.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

V. 108, IV, 90; X,

190.

-

V. 112, A., III, 14.

V. 118, II, 62.

-

V. 125, VI, 479.

V. 126, XVII, 249.

- V. 130-132, V, 215.

V. 131-136, VI, 398.

— V. 139-142, II, 352; V, 216.

V. 142, VI, 398.

— No 143, II, 198.

V. 143-150, V, 412.

V. 151, III, 115.

Canto XIV, I, 230; JI, 161, 352; III, 303, 304; IV,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

344-370; VI, 25; VIII, 348; X, 141; (supposta

falsità di questo canto), XVII, 61.

v. I, V, 435; XVII, 188.

v. 3, VIII, 482.

v. 7, VI, 483.

v. 12, A., II, 515.

v. 15, A., IV, 3 sgg.; XVII, 37.

v. 16-18, V, 216.

V. 22, VI, 156.

V. 22-24. II, 356.

v. 28-30, III, 230.

- v. 29, V, 67; VII, 271.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PrethodnaNastavi »