Slike stranica
PDF
ePub
[ocr errors]

Canto XVI, v. 69, III, 183.

v. 73, A., I, 264 sgg.
v. 73-75, IV, 328 ; VIII, 247 : XVII, 274.
v. 75, VII. 367.
V. 79-81, XII, 127.
v. 82-84, VI, 481.
v. 91-93, XIII,

132.
v. 93-101, III, 268.

v. 93-103, III, 372.
- v. 94, III, 94. 150.
- V. 94-102, II, 546; V, 413; VI, 237 ; XII, 182.
-- v. 102, A. II, 470.

v. 105, XII, 134.
V. 106, VIII, 481; XI, 87; XIII, 106; XIV, 97 ;

XVII, 244.
V. 106-108, II, 417 ; IX, 5, 48.

V. 106-01, VIII, 117, 492.
- v. 108, A., III, 67.
- V. III, II, 418.
- v, 113-124, II, 551.

V. 115-117, IX, 5.
v. 116, 117, 130, 133-135, VI, 481.
v. 118-120, III, 230.
v. 121, VIII, 83.
V. 124-126, IV, 327.

v. 133-136, III, 230 ; XI, 170. Canto XVII, comm. da re Gio. di Sass., A., I, 129

sgg: ; II, 343; IV, 370; V, 256; VI, 23; VIII, 214; IX, 110; lettura, XI, 96; XII, 63.

v. I, III, 122.
- v. I sgg., A., IV, 199 sgg.

V. 12, A., III, 182.
v. 13-18, 28-32, 61, 112, 114, VI, 481.
v. 16-18, V, 247.
V. 21, III, 150 ; V, 559 ; XVIII, 200.

v. 22, A., III, 78. - v. 25, A., III, 277.

v. 28 sgg., A., IV, 155 sgg.
r. 28-30, I, 394.
V. 31, I, 400; II, 28; V, 120 ; VI, 400,

V. 31-32, II, 397; VI, 402. - v. 32, XV, 89.

v. 34-36, I, 397.
v. 35-36, II, 29.
v. 41-42, VIII, So.
v. 49, A., III, 76.
V. 49-51, III, 230.
v. 52-105, III, 424.

V. 52-69, II, 398. - v. 54, II, 345.

V. 55, III, 151.
1. 55-56, XII, 90.
V. 68-69, II, 28.
v. 70, XVII, 55.
V. 70-75, III, 424.
V. 73, A., III, 16; III, 230.
V. 79, IV, 100.
v. S2, II, 244.
v. 85-87, II, 333, 335; JII, 230.
v. 89, X, 191.

Canto XVII, v. 94 sgg., A., I, 28 sgg.
– V. 100, V, 393.
– V. 107, V, 381.
- v. 109-111, V, 216, 267.

V. III, II, 205.
v. 115, II, 74 ; III, 161.

122, VI, 481.
v. 123, I, 127.
- V. 127, A., III, 181 ; II, 74; IV, 338.

v. 127-132, IV, 333. - v. 136, VII, 474. Canto XVIII, IV, 370; V, 524; VIII, 355 ; XIII, 175;

XVII, 274 ; comm. dal re Gio., A., I, 134 sgg. v. 1, A., IV, 151 sgg. ; VIII, 493. v. 1-3, II, 417 ; XVII, 276. v. 2, 4, 34, 37, 39, 107, 108, 109, III, 115, 127,

129, VI, 482.
-- V. 4, II, 231, 234.

v. 5, II, 357; VI, 489 ; VIII. 550, 553.
v. 6-7, A., II, 20, 24.
v. 8, III, 365.
v. 9, III, 487.
V. 11-19, III, 424.
v. 19-21, III, 138.
v. 25-26, V, 418.
V. 28, I, 202; IV, 142, 192, 382.
v. 28-33, V, 411; VIII, 18.
V. 29, IV, 382.
v. 33, V, 417.
v. 35, II, 309.
v. 37, A., IV, 6 sgg., 164.

v. 37-39, V, 254.
-- v. 44-67, 75, II, 202.

v. 48, I, 188; V, 413.
v. 48-50, I, 336.

v. 52-66, III, 489. --- v. 54, VII, 272.

V. 55-57, II, 167. - v. 58-62, IX, 177.

v. 61 sgg., A., IV, 7; I, 20.
v. 62-63, I, 439.
v. 63, IV, 316; VIII, 518.
v. 64, I, 564 sgg. ; II, 205.
v. 66, A., I, 280 sgg: ; III, 38; V, 196.

v. 69-70, II, 241. - v. 82, II, 235.

82-96, V, 266.
v. 88-95, III, 503.
V. 89, A., II, 506.
v. 97, III, 495.
v. 100 sgg., A., II, 22 ; II, 230.
v. 100-102, II, 241.
v. 104, III, 161; X, 191.

V. 104-105, VII, 272. - v. 112-114, V, 67.

v. 113, I, 275; U, 529.
v. 114-116, XIV, 272.
v. 116, II, 195.

v. 125, III, 495. - v. 130, XIV, 273.

[ocr errors]

V.

[ocr errors]
[ocr errors]

30.

[ocr errors]
[ocr errors]

Canto XVIII, v. 134, I, 81.

V. 134-135, III, 495. Canto XIX, IV, 108 ; V, 74; VI, 25; IX, 110, 131,

237; X, 161; XVII, 78 ; comm. di re Gio ; A., I, 193 sgg. V. I, III, 151. v. 1-6, III, 329 ; IX, 8. v. 1-33, IV, 87. v. 10-11, V, v. 10-12-36, III, 330. v. 10-13, VI, 522. v. 12, III, 161, 444.

V. 13, III, 366.
- v. 13, 14, 29, 32, 33, VI, 481.
- V. 14, II,

417.
v. 16-21, I, 46, 92-93.

v. 17-21, V, 412. - v. 21, II, 157.

v. 28-29, V, 246; VI, 490.
V. 33, A., I, 23.
v. 34, III, 72.
v. 34-36, II, 240.
v. 34-43-124, II, 72.
V. 37, A., II, 20.
V. 37-39, V, 216.
v. 41, XVII, 243.
V. 43-44, III, 564.
v. 46-48-57, III, 331.
v. 49, III, 444.
v. 52, III, 100.
v. 52-54. VI, 303.
v. 53, II, 205 ; IV, 316.
V. 55, III, 102, 494.
v. 55-57, I, 532.
V. 66-72, III, 332.
v. 69, II,

v. 70-72, II, 357. - v. 71, III, 333.

V. 73-78, III, 333.

v. 76, III, 494. - v. 78, IX, 238.

v. 79-84, III, 334.
v. 82-87, XVI, 22.
v. 85, II, 357 ; V, 510.
v. 85-87, III, 379.
v. 85-93, II, 352.
v. 88, III, 380.
v. 97, XVII, 79.
v. 98-99, III, 145.

v. 100 sgg., A., III, 462 ; VI, 571. - V. 100-105, III, 151, 392.

v. 102, II, 59.
v. 105-112, I, 150.
V. 106-108, VI, 108.
V. 109-110, XV, 89.
v. 114, III, 444.
v. 115, III, 268, 271.
v. 115-117, I, 155; II, 356; IV, 324 ; V, 560 ;

VI, 79.
v. 118-120, III, 380.

Canto XIX, v. 119, VII, 456.

v. 120, I, 458 ; III, 231.
v. 121-123, III, 380.
V. 124-127, III, 381.
v. 125-130, VII, 272.
v. 128, A., II, 21.

V. 130-132, II, 241. - v. 131, A., III, 16. V. 132, V,

310.
v. 133, VI, 484.
v. 135, II, 161.
V. 136, II, 230.

v. 139, II, 141. Canto XX, I, 325; II, 139; IV, 370 ; V, 15; XI, 88,

XIII, 109; comm. del re Gio., A., I, 201 sgg. v. 3, VI, 93. V. 4-45, VIII, 184.

v. 5, 15, VI, 484., - v. 10, A., I, 23.

v. 13-15, III, 144.
v. 17 sgg., 81 sgg., 127 sgg., A., III, 89 sgg.
v. 19, XIV, 267.
v. 19-24. I, 445.
v. 20-30, VIII, 493.
V. 27-30, III, 34 ; IV, 344; V, 425.
v. 28, A., II, 64 sgg. ; I, 463, 581; Y, 122, VIII,

493; XVII, 157.
v. 29, XVIII, 100.
V. 29-30, A., II, 143 sgg. ; IX, 94 ; X, 170.
v. 30, I, 126.
V. 31-39, V, 265.
v. 37-39, I, 187, 264.
V. 40-42, I, 333.

V. 46, XVII, 55. - v. 47, V, 414.

v. 52, XIV, 273.
V. 55, IV, 69; IX, 25.
V. 59, L 325.

v. 61, V, 415; XVII, 37. - v. 62-63, XVI, 139.

v. 66, III, 159.
v. 70, IX, 130
v. 75, XVII, 39.
v. 76, A., IV, II.
v. 85-96, III, 384.

v. 86-87, III, 106. - v. 88-90, V, 417.

v. 95, I, 444 ; V, 570.
v. 99, II, 551.
V. 106, XIV, 267; XVII, 36.
v. 112-114, II, 194.
v. 114, III, 343.
v. 17, XII, 148.
v. 118, I, 230.
v. 124, II, 232, 247.
v. 124-126, III, 81-82; VIII, 534.
v. 124-127. XII, 146.
v. 125-126, VIII, 536.
v. 127, II, 75; III, 76; VIII, 46, 47, 48.
V. 127-129, II, 232, 247 ; VI, 290, 292 ; X, 147.

200.

[ocr errors]
[ocr errors]

Canto XX, v. 130, II, 230.

V. 133, I, 81. Canto XXI, comm. da re Giovanni di Sassonia, A., I,

361 sgg.; I, 2:9; III, 73, 159; IV, 370; lettura,

XII, 157 ; XVI, 140; XVII, 162. _v. 1, II, 230. - v. 1-6, II, 352. - v. 1•36, VIII, 184.

v. 1-63, A., III, 89 sgg. - v. 4-5, 6, 20-21, 29, 84, VI, 484.

v. 7, A., I, 41 ; V, 415.
- v. 7-8, II, 104.
- v. 7-15, VI, 155.

v. 10, V, 254.
v. 16-17, V, 268,
v. 18, III, 366.

v. 28, I, 134; VIII, 317. - v. 29-30, I, 561.

v. 29-38, XIII, 17.
v. 31-36, II, 309.

v. 37-40, II, 356. - v. 37-49, V, 413. - v. 40, IV, 316.

v. 41, II, 110.

v. 42, III, 494 ; V, 258.
— v. 43-45, XI, 157.
- V. 44, A., III, 77.

v. 44-45, X, 144.
v. 45, V, 299.
v, 48, II, 48 ; XI, 157 ; XVII, 275.

v. 49, XI, 171. - v. 53, III, 494.

v. 61, XV, 114; XVIII, 129.
v. 63, XVIII, 127.
v. 67, A., III, 75.

v. 67-68, XV, 136.
- v. 70, II, 70.
- v. 79, I, 359.
v. 84, III, 77.

85, XVI, 221.

92-139, V, 75.
v. 97-105, V, 558.
v. 98, II, 102.

v. 105, XI, 171. - v. 106, VIII, 491.

v. 112, A., II, 151 ; II, 232, 247 ; III, 77 ; VIII,

46, 47. - v. 112-113, III, 147.

v. 112-114, II, 250 ; III, 548; V, 523; VI, 291,

303; VIII, 224, 261, 533, 536. -- v. 114, A., UI, 487.

v. 18, II, 550.

V. 120, II, 534 ; XIV, 267. - v. 135, A., II, 568 ; 1, 412 ; III, 159. Canto XXII, comm, da re Giov. A., II, 38 sgg.; XIII.

17; lettura, XIV, 50. v. l-io, III, 424.

v. 1.12, V, 75. - v. 2, XIII, 18. — v. 4 sgg., A., I, 278.

Canto XXII, v. 5, A. II. 134.

v. 13, II 524,
v. 14, II, 551.
v. 16-18, II, 116.

v. 19-20, V, 286. - v. 19 21, IV, 333.

v. 19-30, V, 254.

v. 21, A., III, II sgg. -- v. 22-24, I, 561.

v. 25 sgg., A., III, 274 sgg. - v. 25-27, III, 231.

v. 29, XIV, 267.
v. 34, A., III, 65 sgg.
v. 34.39, XV, 28.
v. 54, XIII, 17.
v. 58, A., III, 66,

v. 58-91, XIII, 18. - v. 61, XIII, 103.

v. 61-63, V, 520.

v. 64, XIII, 19. - v. 65, XVII, 55.

v. 68, 85, 89, 91, 94, 96, 97, 100, XIII, 20.
v. 75, III, 160.
v. 8o. V, 183.

v. 81, A., I, II. - v. 85, XVII, 57.

v. 87, VII, 263.
v. 89, VII, 346.
v. 96, IV, 338.
v. 97-123, II, 310.

v. 98, A., II, 508. - V. 103, VIII, 317. - V. 106, II, 309.

v. 109, VIII, 76.

v. 109-110, XVI, 230.
- v. 115, XIII, 18.
- v. 121-123, XV, 139.
- v. 124, II, 232.
- v. 126, I, 29; IV, 388.

v. 130-132, I, 29.
v. 131-139, IV, 338.
v. 135-151, II, 310.
v. 136-141, II, 309.

v. 139, A., III, 178. Canto XXIII, comm. da re Gio., A., II, 123 sgg.: I,

414; III, 305-309; IV, 370; X, 138; Discorso, XVII, 81. v. 1, A., III, 399 ; VII, 346. v. 10, III, 159.

-12, IV, 404. – v, 14, II, 203.

v. 19, XIV, 275.

v. 19-24, III, 231. - v. 23, 24, 36, VI, 481.

v. 25, XIV, 256.

v. 25-27, II, 335. - v. 31, A., II, 20, 24; III, 73, 74, 365, 366. - v. 37, III, 344.

v. 37-53, III, 364. V. 38-42, III, 231.

v

[ocr errors]

V.

)

9

1

Canto XXIII, v. 44, A., II, 25.

V. 49, II, 202.
V. 50, VII, 345.

v. 61, XVII, 55.
- v. 63, II, 538 ; III, 44; VI, 411.
- v. 64, 78, VI, 485.

v. 67, I, 126; XVII, 55.
v. 85-90, II, 419.

v. 91, XIV, 267. - v. 95, III, 346.

v. 100, III, 160 ; VII, 216.
v. 100-108, VII, 482, 496; XVII, 82.
V. 108, A., IV, 242.
V. 109-116, A., II, 66.
v. 112, XIV, 268.
v. 115-117, X, 45.
v. 119, II, 295.

v. 129, III, 37. - v. 131, II, 309.

v. 133-138, VIII, 261.
v. 134, I, 421 ; II, 230.
V. 137, A., II, 21.
v. 141, X, 191.

v. 148, II, 160. Canto XXIV, comm. da re Gio., A., II, 262 sgg: ;

III, 73; IV, 350, 370; V, 265, 523; VI, 83, 157;
IX, 128; XII, 148 ; XIII, 175, 255 ; lettura, XIV,
285; XVI, 157; XVII, 83.
V. I, A., III, 485; XIV, 273; XVII, 49.
v. I sgg., I, 565.
v. 1-3, VI, 293 ; IX, 182 ; XI, 48.
v. 4, A., IV, 173.
v. 7, VII, 43.
v. 12, A., IV', 14.
v. 13, II, 230.
1. 16, II, 202.
v. 19-24, II, 72.
V. 20, 21, X, 147.
V. 22-23, III, 364.
v. 25, V, 553 ; XVII, 43.
V. 25, 47, 77, II, 551,
v. 26, II, 511.
V. 27, III, 355.
v. 28, V', 217.
v. 34 sgk., A., II, 19 533

. 34-40, A., I, 355 $33.
V. 38, d., II. 30.
1. 45-54. V. 3:5; VI, 152.
V. 47-78, III, 231 ; XII 116.
V. 45, III, 1:6.
v. 52-54. 1. 2:5.
v. 62. II. 2:5.
v. 62-63. 11. 24:.
v. 64. I, 13:::I 53. 334..
5. 65-66, V. 249.
5. 69. II. 5.
v. 70-75. I. 32.
V. 79-8. 14

4. 73. I 42::" 29 -8.735 ) ::

Canto XXIV, v. 74.75, II, 235.

v. 75, VI, 486.
v. 79, II, 230.
v. 82, A., III, 183.
v. 82-84, I, 265: II, 356,
v. 85, XVII, 37.
v. 85-87, IX, 130.

v. 85-90, XI, 47.
- v. 94-96, II, 116; VI, 501.

v. 97, II, 297 ; V, 183.
v. 100-102, II, 356.
v. 103-105, II, 116.
v. 109-110, I, 563.
V. 112-114, II, 310.
v. 116-121, IV, 333
v. 118, A., II, 52.
v. 119, III, 161.

V. 120, V, 205.
- V. 124-126, IV, 171.

v. 124-135, XIII, 295.
V. 125, III, 471.

V. 125 sgg., A., III, 456 58%.
- v. 127, I, 187.
- v. 132, IV, 344.
- V 138, I, 264; III, 247,

v. 140, XVII, %3.

v. 142-151, III, 346.
- v. 143-151, VI, 303.
- V, 145, I, 569.
-- V. 148, II, 390 ; III, 345, V, 413.

v. 149-159, II, 327,
V. 156, II, 419.

V, 162, I, 162, - v. 16%, XII, 15. Canto XXV, comm, da re Gio., A., II, 44, %, II,

499; IV, 3769 ; Leitura, XIV, 142 ; XVIII, 44. - v. 1-3, IX, 129. — v. 2, III, 231.

v. g. V, 415, - y, 10, A., I, 23, -- v. 10712. II, 147 ; V, 453,

V, 12, II, 394 ; III, 255,

v. 13, VT, 4h - V. 17. %, 67VI, 474.

V. 19 . 414. - %, 22, A., I, 23, d., 11, 14, II 20,5

%, 25. V, 4:2. -- ¥. 22, VII, 22, 4. 2;. %1:

44-6kg. 2,3 1. 44 I 15,6 -4.45 1291

, , . .::.

> - 9,5. I 2:

> 9, 11 24:, -1,6 %. 55 *. f.

1,..

9

[ocr errors]
[ocr errors]

v.

[ocr errors]

Canto XXV, v. 70-72, V, 417.

v. 79, A., III, 273.
v. 79-80, I, 560.

79-84, II, 356.
v. 83, A., III, 184.
v. 83-84, XVI, 136.
v. 88-90, XIII, 143.
v. 93, II, 356.
v. 94.96, XI, 47.
v. 104, VIII, 263.
v. 112 sgg., A., II, 356.
v. 118, XIV, 276.
v. 124-126, XIII, 129.
v. 130, A., III, 285.
v. 137, X, 191.

v. 143-144, XVIII, 187.
- v. 144, I, 81; III, 161.

v. 151, IX, 159.
Canto XXVI, comm. da re Gio., A., III, 34 sgg. ;

XV, 216; XVI, 141, 246; XVII, 157.
T

v. 1-3, II, 417.
v. 7, II, 333 ; XIII, 152.
v. 7-9, XVII, 83.
v. 9 sgg, A., III, 386.
v. 10, V, 323.
v. 13, III, 366.
v. 13-15, III, 364.
v. 13-18, II, 241.
v. 16, II, 230.
v. 21, II, 551.

v. 23-24, XVIII, 191.
- v. 25, A., III, 280.
- v. 25.29, VI, 486.

v. 31-33, II, 116.

v. 37-48, XVII, 276.
— v. 42, V, 67.

v. 58-63, I, 440.
- v. 59, A., III, 162 sgg.

v. 64-66, XIII, 139.
v. 74-75, XV, 200 ; XVI, 127.
v. 75, XVII, 55.

79-84, I, 441.
v. 85-90, XIII, 136.

v. 93, X, 191.
- v. 94-97, IV, 419.

v. 98-99, VI, 417.
– V. 100-III, V, 216.
- v. 106, V, 216.

v. 107-109, IV, 333.
v. 109-142, III, 521,
v. 112, III, 311.
v. 114-115, V, 216.

v. 117, VIII, 538.
- v. 118, IV, 103.

v. 118-120, V, 216; XV, 172.
v. 124-125, V, 216.

v. 127-129, IX, 208.
— v. 130-131, VI, 299.

v. 130-133, IX, 209.
v. 132, II, 352.

Canto XXVI, v. 133, A., III, 103.

v. 133-135, IV, 130.

v. 141, A., I, 343.
Canto XXVII, comm, da re Gio., A., III, 112 sgg. ;

I, 175; III, 152, 313; IV, 350, 370; V, 258; IX,
110; XII, 105, 174; Lettura, XIV, 56.
v. 1.6, VIII, 387; XVII, 84.
v. 3, II, 202.
v. 7.9, V, 265.
v. 10-36, II, 71.
v. 22-24, I, 532.
v. 23, V, 304.
v. 25, VI, 25, 486.
V. 25-30, II, 356.
v. 29, I, 20; IV, 284.
v. 33, XV, 200; XVII, 55.
v. 33-34, A., IV, 246.
v. 36-54, 1, 21, II2.

v. 40-42, VII, 273.
- V. 40-45, III, 424.

V. 41, I, 218.
- V. 43, XVIII, 148.

v. 44, III, 43.

v. 46, X, 187 ; XVI, 233.
- v. 49-54, III, 424.

V. 49-55, VI, 296.
- V. 52-54, X, 156.
- v. 56, III, 261.

v. 67, VI, 371.
v. 67-69, IX, 7.
v. 69, V, 305.
V. 73-74, XIV, 216.

v. 74, A., III, 71.
- v. 74-77, I, 440.

v. 81, VI, 35.
v. 82, V, 202.

83, I, 81; V, 571.
v. 85, III, 383; IV, 316; V, 265, 412, 570 ; VII,

375.
- v. 85-104, I, 149.

v. 87.90, V, 258.
v. 88, V, 258.
v. 91-92, III, 103.

v. 92-93, VIII, 73.
- v. 94, VI, 79.

v. 94-96, IV, 324.
v, 94-99, IV, 124.
v. 100-103, VI, 78.
v. 104-106, I, 529.
v. 108-111, VI, 78,
v. 110, II, 551.
v. 110-111, III, 103.

v. III, XVIII, 149.
- v. 112, II, 50 ; IX, 104.

v. 112-114, II, 353.
v. 112-123 ; VI, 159; VII, 330.

v. 113. II, 309, 529.
- v. 114, XIV, 273.
- v. 115, XVII, 280.

v. 116, I, 440.

[ocr errors]

V.

- V.

« PrethodnaNastavi »