Slike stranica
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

-

Canto XXVII, v. 121, III, 444.
- v. 124, I, 358.
- v. 124, IV, 199.

v. 126, IX, 128.
- v. 133, II, 230.

v. 135, VII, 141.

v. 136, VI, 236.
Canto XXVIII, comm. da re Gio., r., III, 186 sgg.;

IV, 370 ; V, 264 ; VIII, 384; IX, 103; Letture,
XVI, 143 ; XVII, 281.
v. 1-3, XIV, 134.
v. 1-6, XVIII, 187.

4-6, V, 265-266.
v. 7-12, 353
- v. 14, IX, 96.

v. 16-18, XVII, 83.

v. 22, I, 406-415.
- v. 22-23, II, 333-334.

v. 22-27, II, 511.
v. 24, 1, 81.
v. 26, A., IV, 18.
v. 28-29, V, 345.
v. 28-33, VI, 301.
v. 29-30, II, 511.
V. 33-36, VIII, 263.
v. 34-36, 1, 265, 441.
v. 37-38, XIII, 173.

F. 37-39, V, 417.
— v. 43, A., I, 92.
- v. 43-45, V, 254.

v. 46-49, II, 50.
V. 47-49, II, 349.
v. 56, 104, 129, VI, 487.
v, 64, X, 22.
v. 73, IX, 178.
v. 74, V, 415.
v. 76, V, 414.
v. 78, IV, 390.
v. 79-80, IX, 12.
v. 80, A., IV, 19.
v. 85, 157.
V. 87, V, 268.
v. 89, V, 414.
v. 97-102, V, 265.
V. 100-102, IV, 326.
v. 106-108, IV, 118; XVII, 84.
v. 106-112, V, 412.
v. 107; II, 353.
v. 112-114, II, 353.
V. 112-142, IV, 87.
v. 113-114, XVIII, 187.
v. 115, IV, 103.
v. 115-117, IV, 327.
V. 117, II, 133.
v. 118, I, 511.
v. 121, IV, 423.
v. 135, A., III, 160; IV, 88; VII, 269.
v. 139-141, 1, 138; IV, 423.
v. 141, III, 143.
v. 142, I, 258, 264, 526, 528, 548.

Canto XXIX, comm. da re Gio., A., III, 351 sgg. ;

III, 73; XIII, 109.
– V. 1, 2, 39, 41, 42, 54, VI, 487.

v. 2, 3, I, 503.
v. 9, A., I, 164 sgg: ; VII, 272 ; XVII, 276.
v. 10, !I, 247 ; XII, 146.

v. 10-13, A., III, 89.
— v. 12, V, 265.

v. 16, X, 138.
v. 16-17, II, 243.
v. 16-31, II, 230.
v. 18, A., II, 509.
v. 18 sgg., A., II, 12-13.
v. 22, A., II, 63.

v. 22-36, V, 434.
- v. 25, II, 70.
- v. 27, XIII, 52.
- v. 27 sgg., A., II, 56 sgg., 141 sgg.

v. 27, 36, XV, 198.
v. 28, VI, 43.
v. 31, II, 50.
v. 32-36, IV, 329.
v. 36, A., II, 62 sgg: ; V, 196, 265; VI, 153.
v. 43-45, III, 231 ; XIII, 134.
v. 46, V, 414 ; XVII, 123.
V. 46-52, JI, 115.
v. 52, II, 230, 257.
v. 55-57, II, 115.
v. 74, A., II, 507.
v. 79, A., III, 276.
v. 115, II, 444.
v. 120, III, 161.
V. 122, IV, 316.
v. 127-132, V, 415.
v. 138, A., III, 81.

V. 139, V, 286.
Canto XXX, comm, da re Gio., A., III, 466 sgg. ; II,

335; IX, 21, 110, 131, 151 ; XIII, 4; XIV, 286.
- v. I, III, 399 ; V, 418.

v. 1-12, V, 267.
v. 1-73, A., III, 89 sgg.
v. 7-9, II, 356.
v. 13-21, V, 265.
v. 16, I, 253.
v. 19, VI, 178.
v. 20, I, 257.
v. 27, A., III, 14.
v, 29, I, 30.
v. 31, III, 161; XVII, 55.
v. 32, I, 266.
v. 33, XIII, 221-222.
V. 41, I, 37; XVII, 230.
v. 46-67, XVII, 3.
v. 46, 48, 65, 74, VI, 488.
v. 48, III, 261.

v. 49-57, II, 335.
- v. 53, XII, 95.

v. 58, V, 412.
- v. 58-59, II, 419.

v. 61, II, 353.

[ocr errors]
[ocr errors]

Canto XXX, v. 70-72, II, 356.
- v. 76-78, II, 356.
- v. 86.87, VII, 272.

v. 87, II, 231; VI, 39.
v.'87-90, V, 266.
v. 91-93, II, 356.
v. 94-95, I, 233.
v. 98, I, 126.
v. 102, A., IV, 20.
v. 118, I, 442.
v. 121, VIII, 319.
V. 130, V, 424.
v. 133-141, V, 269.
v. 145, VII, 149.
v. 146, XII, 136.
v. 148, III, 479.

v. 156-158, XIII, 147.
Canto XXXI, comm. da re Gio., A., IV, 32 sgg.; III,

75; IV, 370 ; X, 168 ; XIII, 106.
v. 1, VII, 144.
v. 4-6, V, 265; VIII, 34.
v. 7.9, XXII, 242.
v. 7-58, II, 243.
v. 8, VI, 490.
v. 9, II, 257.
v. 10, A., III, 57 ; V, 265; VII, 474 ; VIII, 537.
v. 10-11, III, 75.
V. 10-11, 15, 20, 22-23, 34-37. VI, 488.
v. 13, VIII, 482.
v. 13-17, VIII, 550.
v. 14, II, 205.
V. 14.15, I, 561.
v. 16-18, A., III, 269 ; XI, 170.
v. 20-21, II, 235.
v. 20, 31, 41, 145, V, 519.
v. 31, IV, 382.
v. 32-33, VIII, 550.
v. 38-81, V, 265.
v. 39, I, 364.

v. 40-41, II, 256.
- v. 43-48, III, 231.
- v. 43-114, XII, I10.

V. 46-48, VI, 489.
v. 55, A., III, 162; II, 551.
v. 55-57, III, 231; IV, 345 ; IX, 80.

v. 57, VII, 366.
- v. 58-60, V, 411.
- v. 67, II, 261; VII, 58; XII, 142 ; XIII, 56, 101 ;

XV, 214.
v. 67-96, V, 558.
v. 77-78, XVII, 189.

v. 79-81, XIII, 57.
- v. 82-83, I, 393.

v. 83, VII, 474.
v. 85, II, 356.

v. 88-89, II, 115.
— v. 91, I, 266.

v. 94, VII, 366.

V. 113-114, XVII, 56.
- v. 115, II, 203; VIII, 392 ; XII, 129.

Canto XXXI, v. 119, I, 267.

v. 122, 123, II, 244.

v. 123, XVIII, 118.
- v. 126, I, 267.

v. 127-129, V, 215, 219.
v. 132, V, 265.
v. 140, V, 554.
v. 141, III, 335.

v. 142-143, VIII, 546, 548.
Canto XXXII, comm. da re Gio., A., IV, 138 sgg. ;

VIII, 438; XVII, 84.
V. I, V, 203.
v. 1-6, XVIII, 186.
v. 2, 16, 34, 75, 117; VI, 489.
v. 5, III, 508.
v. 6, V, 298 ; VI, 31.
v. 8, A., I, 19.
v. 9, A., IV, 167.
v. 10-12, XVIII, 186, 196.
v. 12, II, 551.
V. 15, I, 81.
v. 16, II, 231.
V. 16-18, VIII, 547, 548.
V. 17, II, 357 ; VIII, 552.
v. 19, III, 213.

V. 23-24, II, 06.
- v. 25, III, 18; XVII, 35.

v. 28, V, 415.
v. 30, III, 19, 226.
V. 31, A., III, 275 ; XVII, 43.
v. 31-33, III, 231.

v. 31-72, II, 334.
- v. 33, III, 67.

v. 33-54, III, 399.
- V. 36, V, 560.

v. 40, XIV, 273.

v. 49, IX, 128.
- v. 53, V, 413.

V. 56, A., III, 17.
v. 60, IX, 128.
V. 61-62, III, 424.
v. 61-69, III, 153.
V. 65-68, XVII, 56.
v. 67-69, V, 420.
v. 73-74, IX, 219.

v. 74, III, 213.
- V. 76, XII, 136.

v. 90, II, 402 ; III, 256.

v. 97, XIV, 273.
- v. 98, III, 344.
-- v. 98-99, V, 519.

v. 103, XIV, 274.
v. 105, II, 205.
v. 113, III, 338.

v. 116, I, 96.
- v. 117, XI, 174.
- v. 119, quel di Beccheria, A., II, 292.

v. 125, II, 353.
v. 127, V, 299.
v. 127-129, III, 398.

[ocr errors]

-

[ocr errors]
[ocr errors]

Canto XXXII, v. 130-132, II, 310.

V. 133-139, III, 399.

V. 136, VII, 369.
- v. 139, III, 338; X, 107.
Canto XXXIII, comm. da re Gio. A., IV, 205 sgg: ;

II, 259, 539; III, 100; IV, 343; IX, 110, 131,

237 ; X, 165.
- v. I, I, 406; XIV, 274.

v. 1-3, III, 399 ; IX, 130.
v. 4, 5, VI, 192.
v. 4-6, II, 513.; XVII, 200.
v. 4-7, III, 400.
v. 7-12, XVIII, 187.
v. 9., III, 399.
v. 10, V, 219.
V. 10-12, III, 401.
v. 13-14, XVII, 53.
v. 13-15, A., I, 214.
v. 13-18, III, 402,
v. 19-27, III, 403.
v. 20, II, 59.

v. 21, I, 452.
- V. 22, II, 537.
- v. 22-42, III, 404.

v. 24, IX, 239.
V. 25-27, XVII, 47,
V. 26, II, 184.
v. 28-30, XVII, 48.
V. 29-30, IX, 238.
V. 35, A., III, 75; XIV, 286.
V. 37-47, III, 231.
V. 40-42, VIII, 493.
v. 42, X, 141.
V. 43-48, III, 405.
V. 49-66, III, 406.
v. 51, III, 178.
V. 67-75, II, 334 ; III, 408.
v. 67-96, VI, 500.
v. 70, III, 255.
v. 75, II, 259, 334 ; III, 161; VI, 491 ; X, 78, 138;

XII, 184; XV, 213.
v. 76-78, II, 310 ; III, 409.
V. 79, IV, 316.
v. 79-80, II, 110.
v. 79-90, III, 410.
v. 79 sgg., A., I, 214.
v. 82-84, VI, 151.
v. 89, III, 398.
V. 91-93, I, 268.
V. 94-103, II, 334.
T. 97, III, 213.
v. 97-98, III, 549.
v. 99, A., IV, 16.
V. 103-105, VI, 489.
v. 109, II, 353.
v. 114-119, A., II, 96.
v. 116, A., IV, 21.
V. 118, XVII, 53.
v. 118-120, XI, 174.
v. 119, I, 46.

Canto XXXIII, v. 120, VI, 303.

v. 121, II, 50; VII, 253.
V. 121-127, VIII, 357.
v. 121-157, VII, 509.
v. 122, V, 67.
v. 124, III, 184.
v. 124-132, II, 310.
v. 129-135, XVIII, 132.
v. 130, II, 310.

V. 130-137, IV, 344.
- V. 134 sgg., XV, 115.

v. 134-157, II, 310.
v. 137, XVII, 272.
V. 150, 1, 463 ; !II, 445 ; XI, 171.
v. 151, IV, 316.

v. 151•152, II, 110; V, 216.
Canto XXXIV, I, 283; V, 137, 335; VI, 26; XVII, 63.

v. 1, X, 172 ; XVII, 39.
V. I sgg., A., III, 462 sgg.
V. 1-57, IV, 87.

v. 2, III, 214.
- V. 4-7, V, 519; VI, 234.
- v.

6, I, 219.
v. 7, 10, 30, I, 219.
v. 9, X, 191.
v. 10, III, 213.
v. 10, 13, 15, I, 219.
v. 11, V, 247.
v. 12, III, 549.
V. 18, I!I, 211, 214, 567.
v. 21, V, 205.
v. 22, III, 214; V, 201; VIII, 482.
V. 24-24, XVIII, 187.
V. 25, V, 216.

v. 28, I, 89; IV, 331 ; XVI, 8; XVII, 39.
- V. 28-29, li, 116.

v. 28-36, I, 87.
v. 34, 48, 96, 104-105, 115, XII, 145.

v. 34-36, IX, 75.
— v. 34-96, XII, 146.
- v. 35, V, 216.
- v. 37, III, 215.

V. 37-45, I, 87-88.
v. 39 sgg., A., I, 94.
v. 44, XVII, 36.
v. 46, A., III, 8o.
v. 46-51, II, 116.
v. 46-54, I, 87.
v. 47, IV, 338.
V. 48, XII, 146.
V. 51, IX, 75;
v. 53-54, II, 310.
V. 54-59, III, 216, 549.
v. 55, III, 217.
V. 55-57, III, 398.
V. 55 63, I, 87.
V. 63, II, 356.
v. 64-67, VI, 151.
v. 65-76, A., I, 50.
v, 68, VIII, 519.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Canto XXXIV, v. 73, XIV, 276.

v. 73-80, VI, 391.
v. 75, XVII, 40.

v. 76, A., II, 365.
- v. 82, II, 235 ; III, 161, 253.

v. 89, VI, 491.
v. 95, III, 83.
v. 96, VIII, 535, 536, 538.
v. 97, III, 253.
v. 97 sgg., d., IV, 21 sgg.
v. 99, A., IV, 21.
v. 106, XIV, 276.
V. 106-107, VI, 490.
V. 112-124, VIII, 234.
V. 113, II, 197.
v. 115, VIII, 538.
v. 116-117, IX, 220.
V. 118, II, 357 ; XIV, 276.

v. 119, XVIII, 118.
-- v. 121-123, X, 169.

v. 121-124, I, 351 ; X, 32.
V. 121-126, II, 357 ; III, 546, 550, 553.

v. 122-123, V, 382.
- v. 123, III, 212.
- v. 123-124, VI, 93.
- v. 125, III, 212,

V. 127, III, 83.
- v. 128, 129, 130, 133, 134, 137-138, VI, 491.

v. 129, VI, 489.
v. 134, II, 201.

Canto I, v. 8, IV. 392 ; VII, 343.

v. 10-12, V, 263, 267.
Vi II, XV, 37.
V. 13, V, 305.
v. 13-28, VI, 522.
v. 15, VI, 88 ; VIII, 494.
v. 17, VI,

173.
v. 18, II, 161.
- v. 19, A., II, 159; I, 279, 411; II, 402 ; III, 256,

257 ; V, 456 ; IX, 18; XI, 96.
v. 19.21, VI, 790; XVI, 240.
V. 21, V,

394
V. 22, V, 381.
V. 22-24, VII, 109.
V .22-27, V, 242.
v. 25-26, VII, 371.
v. 26-27, V, 381.
v. 28, XII, 149.
v. 31. VIII, 194 ; XV, 102.
v. 31 sgg., A. I, 50.
v. 33, I, 88.
V. 34, XIV, 268.
v. 40, A., I, 43; VII, 308 ; XIV, 204.
v. 40-48, IV, 320.
v. 42, V, 268.
v. 45, II, 38.
V. 47, I, 370.
v. 49.51, V, 269.

v. 52-54, I, 131.
- v. 54, III, 146.

V. 58, I, 510.
v. 58-60, XVII, 240.
v. 61-63, I, 131 ; XVII, 6.
v. 66, III, 363.
v. 71, XVII, 267.
v. 71-72, IX, 121.
v. 75, II, 539.
v. 78-81, V, 265.

V. 82, II, 285.
- v. 83, II, 178, 191 ; III, 45.

v. 85, III, 227 ; V, 216.
v. 87, II, 192.

v. 89, II, 353 ; VII, 428.
- v. 92, II, 178, 179.

v. 94, XIV, 99.
V. 100, II, 257 ; IV, 130.
v. 102, III, 357.
V. 106 sgg., A., I, 301.
v. 107, II, 444.

v. 108, III, 365.
- v. 115, II, 305 ; III, 257 ; XII, 149.

v. 121-129, XIV, 102.
- v. 123, « Ove adorezza », A., II, 202.

v. 124, XVII, 174.
- v. 127-129, V, 218.
- v. 128, III, 255.

v. 130-132, II, 526.
- v. 133, I, 28; V, 418.
- v. 134-136, II, 531.
-- T. 135, III, 357.

[blocks in formation]
[ocr errors]

Purgatorio, A., III, 258, 503 ; A., IV, 84, 115 sgg. ;

I, 31, 183, 412, 418, 471; II, 31, 211, 238, 287,
305, 346, 347, 387; X, 22.
Commento, I, 176.
Disegni, I, 424.
Montagna, III, 49, 82, 212, 245, 352, 421; 20 balzo,

20 ; Valletta, 20; 1° Girone, 21; 2o, 3o, 4o Girone,
21 ; 5o, 6o, 7o sirone, 22.
VII cerchio, IV, 130, 169.
nuovo disegno, V, 40.
Figurazione plastica, V, 478.
2° girone, VI, 86.
Lezioni del, A., I, 344.
Concezione del, XV, 98.
Unità e simmetria di disegno, IX, 95.
Le quattro giornate corrispondono alle quattro età

dell'uomo, A., IV, 84.
Antipurgatorio, A., IV, 78, 242 ; II, 285 sgg.
Paradiso Terrestre, A. II, 201 sgg.; A., III, 503

sgg: ; A., IV, 78.

Vera forma del Purg., X, 22.
Canto I e II, I, 231.

I-XVI, IX, 112.
- I, VIII, 234, 382 ; comm., XVII, 275.

V. 5-6, XV, 170.
v. 7, II, 61; XVII, 42.
v. 7-12, VI, 149; XVIII, 186, 188.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Canto II, VII, 157 ; X, 137, 161.

v. I, I, 559 ; II, 257.

v. 1-6, III, 566; VIII, 534.
— v. 1.9, XVII, 274.

v. 4, VIII, 223, 519.
— v. 5, II, 162.
- V. 7-9, V, 216; VIII, 519; XIII, 209.
- v. 8, VII, 347 ; VIII, 361.

v. 9, III, 231.
v. 13, VIII, 317.
v. 13 sgg., XVIII, 112.
v. 13-24, II, 44.
v. 14, I, 560.

v. 16-39, V, 216.
- v. 22, A., IV, 232 sgg.

v. 29, V, 45.
v. 32-33, II, 527.
v. 34, XIV, 276.

v. 38, IV, 338.
- v. 46, III, 18; XI, 172.

v. 46-48, XVII, 194.

7. 49, XVI, 175.
- v. 49-51, II, 354.

V. 55-57, II, 354 ; VIII, 541.
V. 67-69, XVII, 2.
v. 74, XII, 129.
v. 76-84, I, 566, 568.
v. 78, IV, 72, 324.
v. 79-81, II, 354.
v. 83, V, 269.
V. 91, VIII, 567.
v. 92, VIII, 494.
v. 91-93, XVII, 6.
v. 92-117, XV, 205.
v. 94, XVI, 226.
V. 94-99, II, 350.
v. 95, II, 165; IV, 346.
v. 98, A., III, 138 sgg.; VIII, 120.
v. 98-99, VI, 301 ; VIII, 45.
v. 100, V, 414.
v. 102, II, 164; VIII, 395.
v. 103, IX, 28.
V. 106, III, 19.
v. 108, A., III, 407.
v. 112, II, 440 ; XVII, 39.
v. 116, V, 201.

v. 120, VII, 428.
- V. 120-123, IX, 125.

V. 124, A., III, 87.

V. 124-129, III, 271; V, 249.
Canto III, II, 289, 357; III, 360; IV, 338 ; V, 265 ;

VI, 47 ; IX, 24, 110, 133; X, 141; lettura, XIV,
56; XVII, 87.
v. 4.22, II, 202.
v. 7, VII, 428.
v. 7-9, XVIII, 129.
v. 16, I, 127
v. 19, III, 354.

v. 25, III, 354.
- v. 27, III, 354.

Canto III, v. 29-30, V, 384.
- v. 31•36, III, 361.
- v. 33, VI, 33.
- v. 33-35, X, 102.
- v. 34-36, V, 129; VI, 35.

V. 34-39, VI, 522.
v. 36, III, 231.
v. 37, IV, 313; V, 550.

v. 42, IX, 215.
- v. 43, II, 477 ; VII, 348.

v. 44, X, 152.

V. 47-48, III, 365.
- v. 49, III, 355 ; V, 414.

v. 54, III, 355.
v. 55-56, VI, 126.
V. 55-57, A., II, 96.
v. 58 sgg., A., I, 300.
v. 58-60, I, 376; XVII, 6.
v. 71, III, 74.
v. 74-75, V, 269.
v. 76, III, 74.
v. 76-77, III, 365.
v. 76-78, III, 231.
v. 78, II, 551 ; V, 323.
v. 79, A., III, 18; V, 294.
v. 82, 83, 84, VI, 499.
v. 85, A., II, 512 ; IV, 372.

v. 86, XII, 129.
- v. 103 sgg., A., I, 98 sgg.

V. 105, VI, 127.
v. 106, XVII, 277.
v. 107, V, 265; XIV, 217 ; XVII, 87.
v. 112, VI, 166; XVII, 281.
V. 112-117, II, 354.
v. 112-135, III, 232.
v. 115-143, IX, 95.
v. 116, IV, 69.
v. 121, I, 34; II, 354 ; IV, 347.
V. 121-123, XVII, 87.
V. 122, VI, 43, 175.
v. 122-123, I, 520.
v. 124, II, 540 ; IV, 84 ; VIII, 494.
v. 124-129, XVII, 89.
v. 124-132, X, 25.
v. 126, X, 133.
V. 127, V, 414; XII, 159.
v. 129, A., I, 231 sgg.; II, 354 ; IX, 25; XVII, 90.
V. 130, V, 176.
v. 130-131, VIII, 386.
v. 130-132, XVII, 89.
v. 131, A., I, 231 sgg.
V. 133, X, 133.
v. 133-135, II, 354, 356; X, 160.
v. 135, I, 268.

v. 136, 145, II, 356.
- v. 137, XV, 29.

v. 139-140, V, 368.
- v. 140, II, 354.

v. 145, X, 134.

« PrethodnaNastavi »