Verancsics Antal, M. Kir. Helytartó, Esztergomi Érsek, összes munkái, Svesci 10-11

Naslovnica
Eggenberger Ferdinánd, 1871
 

©to ljudi govore - Napiąite recenziju

Na uobičajenim mjestima nismo pronaąli nikakve recenzije.

Odabrane stranice

Ostala izdanja - Prikaľi sve

Bibliografski podaci