Verancsics Antal, M. Kir. Helytartó, Esztergomi Érsek, összes munkái, Opseg 10

Naslovnica
Eggenberger Ferdinánd, 1871 - Broj stranica: 12
 

©to ljudi govore - Napiąite recenziju

Na uobičajenim mjestima nismo pronaąli nikakve recenzije.

Odabrane stranice

Sadrľaj

Verancsics Antalnak Maximilidn csdszdr apr 4
24
Verancsies Antal es Bornemisza Pal velemenynyilat kozata az erdelyi kovetseg ajanlatairol jun 30 58
30
3G
38
Verancsics Antalnak a mantuai herczeg jul 28 G8 XXVIII Verancsics Antalnak Kdroly foherczeg sept 1 7 0
75
Saghy Imrenek jan 6
79
Andreffy Janosnak jan 6
81
Liszty Janos veszpremi piispoknek jan 6
84
Draskovich Gybrgy zagrabi piispoknek jan 11 8G XXXVII Forgiich Simonnak jan 15
93
Caurino Ferencznek jan 15
96
Maximilian csaszarnak jan 15
97
Biglia Menybert apostoli nunciusnak jan 18
99
Steckel Anzelmnek jan 21
107
Mindszenty Endrenek jan 26
111
Telegdy Miklosnak jan 26
112
Mindszenty Endrenek jan 30
115
Dubovius Mihalynak febr 2
117
Vbrosko vara parancsnokainak febr 5
118
Zazkovszky Martonnak febr 7
120
Maximilian csaszarnak febr 9
121
Lindvai Mihalynak febr 9
126
Maximilian csdszarnak febr 21
127
Kozsnyobanya varosnak febr 21
129
Bomemisza Gergely csanadi piispSknek febr 21
131
Maximilian csaszarnak febr 24
132
Cherewdy Gybrgynek febr 24
136
Szopronczy Marknak mart 1
137
Grof a Salmis Gyulanak mart 2
138
A becsi udvari tanacsnak mart 3
140
Az esztergami kaptalannak mart 3
141
Sybryk Laszlonak mart 3
142
Gyulay Istvannak mart 3
143
Draskovich Gybrgy zagrabi puspoknek mart 8
144
Byudy Mihalynak mart 9
150
Biglia Menyhdrt apostoli nunciusnak mdrt 21
152
Krusich Janosnak nart 25
156
Maxiniilian csdszdrnak mart 26
159
Maximilidn csdszarnak mart 26
161
A pozsonyi kdptalannak mart 26
169
A lipt6i esperestsdg pWbdnosainak mart 26
171
Podosius Lukacs lengyel kovetnek mart 28
172
Forgdch Simonnak apr 2
174
Grof a Salmis Gyuldnak a budai 2assa apr 6
176
Maximilian csdszarnak apr 14
177
Gr6f a Salmis Gyuldnak apr 14
182
Pankotay Ferencznek apr 20
184
Haldeberg Gaspdrnak apr 20
185
Keresztely becsujvari puspoknek apr 20
187
Reichenbach Sebestyennek apr 24
188
Biglia Menyhert apostoli nunciusnak apr 24
190
LXXXl Vizkelety Tamdsnak apr 26
191
Eybeshaim Szigfridnek apr 27
192
Andreffy Jdnosnak apr 30
193
Lindvai Mihalynak apr 30
197
Morono bibornoknak mdj 1
198
Lindvai Mihalynak maj 15
200
Draskovich Gyorgy zagrdbi piispoknek mdj 27
201
Grof a Salmis Gyuldnak mdj 28
206
Forgach Simonnak jun 26
208
Mindszenty Engrenek jun 28
211
Nagy Istvdn es Bakay Miklos Komdrom alparancsno kaiuak jun 29
214
Verancsics Antalnak Andronicus Tranquillus jun 30
215
Andronicus Tranquillusnak jul 8
236
Maximilidn csdszarnak jul 9
240
Draskovich GyBrgy zdgrdbi piispoknek jul 9
242
Az esztergami begnek jul 9
244
Unokaocscsenek Faustusnak jul 10
245
Krusich Jdnosnak jul 10
246
CVn Telegdy Miklosnak jul 11
247
ErdSdy Simonnak jul 11
248
Mikulich Mihdlynak jul 11
249
iX Forgdch Simonnak jul 14
251
Maximilian csaszdrnak jul 16
253
Poppel Laszl6nak jul 20
255
Bornemisza Pal erddlyi pUspoknek jul 23
256
Bornemisza Pal erdyi pUspoknek jul 26
259
Balassa Janosnak jul 28
260
Andreffy Janosnak jul 28
262
Telegdy Mikldsnak jul 29 26
263
Thurzo Eleknek jul 30
265
A magyar kiralyi kamaranak jul 31
266
Az irsekujvdri orsignek Forgdch Simon aug 23 26T CXXI Maximilian csdszrnak aug 23
268
CXXH Dudics Endrenek sept 3
270
Ghyczy Gybrgynek sept 4
272
Maximilian csaszdrnak sept 6
273
Maximilian csdszirnak sept 6
275
Maximilian csaszdrnak sept 7
277
Andreffy Janosnak sept 12
291
Baichy Janosnak sept 14
293
Nagyszombat vdros tanacsanak scpt 19
294
Telegdy Miklosnak ept 19
296
A magyar kiralyi kamaranak sept 22
297
Draskovich Gyorgy zagrdbi piispbknek sept 25
300
Ghyczy Gyorgynek sept 26
304
Mikulich Mihalynak sept 26
306
Andreffy Janosnak sept 28
307
Verancsics Antalnak Maximilidn csdszdr okt 11
309
Zsamboki Janosnak okt 16
311
Baichy Janosnak okt 16
313
Klubnik Balintnak okt 29
314
Az esztergami kaptalannak okt 29
315
A nagyszombati polgaroknak nov 2
322
CXLHI Lindvai Mihalynak nov 3
324
A soproni papsagnalc nov 6 3 27
328
Draskovics Gyorgy zagrabi puspoknek nov 13 329
329
Steckel Anzelmnek nov 18
333
SzentKereszt mezovaros lakosainak nov 22
334
Maximilian csdszarnak uov 23
341
Unokaocscsenek Faustusnak nov 23
342
Waghy Fercncz es Nagy Janosnak nov 24
343
Nagy Janosnak nov 24 345
345
Bornemisza Pdl erdelyi pUspoknek noA 25
346
Lindvai Mihalynak nov 25
347
SzentPeter mezovaros lelkeszenek dec 8
348
Zsdmboki Janosnak dec 13
349
Ghyczy Gyorgynek dec 17
351
Bornemisza Pdternek dec 17
354
Pozsonyi tisztartojanak dec 26
355
Karoly fdherczegnek dec 26
356
Az udvari kamaranak dec 26
360
CLXn Byudy Mihalynak dec 26
361
CLXUI Ghyczy Gyorgynek dec 29
364

Ostala izdanja - Prikaľi sve

Uobičajeni izrazi i fraze

Popularni odlomci

Stranica 31 - Sigismundus Augustus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Litvaniae , Russiae , Prussiae , Masoviae, Samogitiae etc. Dominus et Haeres.
Stranica 173 - ... egy holnapot nem er Erdely hataraba eothwen az wagy hatwan ezer tatar be erkezyk. Mas az, hogy ysmeg az Erdelyek az my kegyelmes feyedelmónk yo akarattyabol ónón magok kózót az wrak kózzwl walaztottak feyedelmeth keozeotteok magoknak , kyk eo feolsegeth myndenben hywen akaryak zolgalny.

Bibliografski podaci